Europass, ЄПВО, ЄКТС, Tuning

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/mozoleva/aunion.info/www/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/mozoleva/aunion.info/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/mozoleva/aunion.info/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/mozoleva/aunion.info/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/mozoleva/aunion.info/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
Головною метою Болонського процесу є побудова Європейського простору вищої освіти (ЄПВО).

Створення ЄПВО передбачає:

 • - Введення трирівневої системи вищої професійної освіти (цикли навчання);
 • - Введення в практику Додатку до диплома про вищу освіту, аналогічного європейського Додатку до диплома (DiplomaSupplement).
 • - Розвиток академічної мобільності студентів та викладачів;
  - Введення стратегії інтернаціоналізації вищої освіти за допомогою реалізації професійних освітніх програм, пропонованих різними мовами;
 • - Поліпшення обслуговування студентів в період їх адаптації в іншому вузі;
 • - Спеціалізацію діяльності вузівських міжнародних служб з урахуванням положень Болонської декларації;
 • - Проведення маркетингових досліджень у галузі вищої освіти. Крім того, створення загальноєвропейського освітнього простору передбачає: - організацію ринку освітніх послуг;
 • - Визнання кваліфікацій випускників;
 • - Порівнянність вимог європейської системи забезпечення якості освітніх установ, а також освітніх програм вузів;
 • - Розвиток внутрівузівських систем контролю якості освіти;
 • - Залучення до зовнішньої оцінки діяльності вузів студентів та роботодавців. Побудова ЄПВО також означає, що кожен з трьох циклів навчання має функцію підготовки студента до ринку праці.
Нижче наводяться ключові поняття Болонського процесу, які характеризують глобальні явища і події, які зрозумілі і визнані ефективними країнами Європейського Союзу, але які до цих пір не до кінця адекватно сприймаються, правильно впроваджуються і не дуже охоче приймаються в українській освітній системі.
Разом з тим, зміст понять, наведених в цьому розділі сайту, не відрізняється абсолютною глибиною тлумачення. Особи, які цікавляться більш докладним або вичерпним роз'ясненням зазначених та інших дефініцій Болонського процесу, можуть отримати відповідну інформацію на сайтах Національного болонського центру України та Центру міжнародної освіти ВАССПОНІПД.
 
Europass 

«Europass» - узгоджена система функціонування служби пошуку роботи і місця навчання в європейських країнах (електронна версія цієї служби: сайт www.europass.cedefop.europa.eu), а також єдиний формат супроводжуючих цей процес документів. «Europass» заснований та діє відповідно до рішення Ради Європи 2241/2004/ЕС. За допомогою інструментів «Europass» на міжнародному рівні забезпечується прозорість і одноманітність в усьому, що стосується дипломів, сертифікатів і атестатів, а одержані в інших країнах навички та кваліфікації стають зрозумілі для роботодавця в будь-якій європейській країні. «Europass» складається з п'яти документів: детальне резюме (Curriculum Vitae); «мовний паспорт» («Language Passport»), що відображає ступінь володіння здобувача іноземними мовами; «Europass Diploma Supplement» (в якому вказується і описується отримана освіта); «Europass Mobility» (де системно вказується досвід міжнародної роботи та навчання); «Europass Certificate Supplement» (запис про покликання і професійну компетенцію).

Відповідно з поясненням Карло Скатолі - Завідувача сектором кваліфікацій Генерального директорату Європейської комісії з питань освіти і культури, з огляду на ту обставину, що Україна не є членом ЄС й ЄЕП, а, отже, і повноправним учасником програми «Europass», для неї саме DS є ключовим міжнародним документом забезпечення мобільності українських громадян, академічного і професійного визнання їх утворення.
Разом з тим, Європейська комісія з готовністю сприйме будь-які продумані, ефективні, однаково впроваджені та оформлені в зрозумілій для Європи формі, документальні інструменти, які зможуть сприяти кращому сприйняттю іноземних освітніх кваліфікацій в країнах Європейського Союзу, забезпечувати мобільність власників таких кваліфікацій, їх академічне та професійне визнання.

 
Європейська кредитно-трансферна система (ЕКТС) 

ЕКТС є кредитною системою вищої освіти, яка використовується в європейському просторі вищої освіти, включаючи всі країни, що входять в Болонський процес. ЕКТС є одним з наріжних каменів Болонського процесу. Більшість країн Болонського процесу законодавчо закріпила застосування ЕКТС у своїх системах вищої освіти.

Однією з цілей Болонського процесу є створення системи кредитів як відповідного засобу для сприяння як можна більш широкої мобільності студентів. ЕКТС також сприяє реалізації інших цілей Болонського процесу:

 • - Кредити ЕКТС є ключовим елементом Болонської рамки кваліфікацій, сумісної з європейською рамкою кваліфікацій навчання впродовж життя (EQF). Відповідно до Болонської рамки кваліфікацій, перший і другий цикли мають свої власні діапазони кредитів. Відповідно, кредити ЕКТС використовуються для визначення національних рамок кваліфікацій вищої освіти, які можуть містити більш детальний національний розподіл кредитів.
 • - ЕКТС допомагає вищим навчальним закладам досягти цілі забезпечення якості. У деяких країнах ЕКТС є обов'язковою для акредитації програм або кваліфікацій вищої освіти.
 • - ЕКТС все більше використовується навчальними закладами в інших частинах світу, і, таким чином, відіграє певну роль у новому глобальному вимірі Болонського процесу.

ЕКТС - це орієнтована на учня, система накопичення і трансферу кредитів, яка грунтується на прозорості результатів навчання і навчального процесу. Її мета - сприяння планування, надання, оцінювання, визнання і підтвердження кваліфікацій та навчальних модулів, а також сприяння мобільності студентів. ЕКТС широко використовується у формальній вищій освіті і може застосовуватися для інших видів діяльності в навчанні упродовж життя.

Впровадження ВНЗ системи ЕКТС є єдиною можливою підставою та необхідним засобом впровадження у освітню практику Загальноєвропейського додатку до диплому - Diploma Supplement. Згідно з уніфікованим європейським підходом до оформлення DS, вся інформація в ньому відображається через призму інтрументів ЕКТС, саме тому європейська система накопичення і трансферу кредитів часто іменується «ЕКТС-ДС».
 

Tuning 

Завдання проекту TUNING (Налаштування) полягає в тому, щоб «настроїти» освітні структури в Європі, поклавши початок дискусії, мета якої - виявлення та обмін інформацією, а також поліпшення європейського співробітництва у сфері вдосконалення якості, ефективності та прозорості.

Проект TUNING не передбачає розробку якого-небудь уніфікованого, розпорядчого або остаточного загальноєвропейського навчального плану. Він не ставить своєю метою виробити якись строгий перелік предметних специфікацій, обмежити або якось визначити зміст освіти та / або покласти кінець різноманіттю європейської вищої освіти.

У ньому не планується обмежити незалежність академічних кіл та фахівців з предметів чи завдати шкоди місцевої або національної автономії.

При підготовці проекту були визначені наступні основні цілі та завдання:

 • - Забезпечити серйозне зближення вищої освіти в п'яти, пізніше в семи (з подальшим кількісним розвитком), основних предметних областях (бізнес, хімія, педагогічні науки, геологія, історія, математика та фізика) шляхом визначення широко прийнятих професійних результатів і результатів навчання.
 • - Розробити професійні профілі та бажані результати навчання та компетенції в термінах універсальних компетенцій та пов'язаних з предметом компетенцій, включаючи навички, знання і зміст, для семи предметних областей.
 • - Сприяти прозорості освітніх структур і подальшим інноваціям за допомогою обміну досвідом та виявлення найкращої практики.
 • - Створити європейські мережі, які можуть представляти приклади «передового досвіду», стимулюючи інновації і якість в аналізі та обмін інформацією, в тому числі і для інших дисциплін.
 • - Забезпечити збір та обмін інформацією з розробки навчальних планів у відібраних областях. Розробити приблизну структуру навчального плану, виражену в термінах «опорних точок» для кожної області, що має сприяти визнанню та європейській інтеграції дипломів.
 • - Встановити зв'язки між мережею університетів - учасників проекту та іншими правомочними організаціями, щоб забезпечити зближення у вибраних предметних областях.
 • - Виробити методологію аналізу загальних елементів і областей, що відрізняються специфічністю і різноманітністю, і пошуку шляхів їх налаштування.
 • - Звернути увагу на інші предметні області, де спільними зусиллями можуть бути введені аналогічні процеси.
 • - Діяти узгоджено зі всіма суб'єктами, що беруть участь в процесі настройки освітніх структур, зокрема - з Групою з контролю за ходом Болонського процесу, міністерствами освіти, конференціями ректорів (включаючи EUA), іншими асоціаціями (як, наприклад, EURASHE), організаціями із забезпечення якості та органами акредитації, а також з університетами. Одне з ключових завдань проекту TUNING - сприяти розвитку легко зрозумілих і порівнянних освітніх кваліфікацій.

Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті Національного Болонського Центру.